сукупність злочинів

сукупність злочинів
cumulative action crime, cumulative action offences

Українсько-англійський юридичний словник.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • злочинність — ності, ж. 1) Абстр. ім. до злочинний. 2) Наявність злочину (у 1 знач.). •• Білокомірце/ва злочи/нність умовна назва сукупності злочинів посадових осіб, уповноважених здійснювати державні функції (чиновників). Економі/чна злочи/нність вид… …   Український тлумачний словник

  • склад — I у, ч. 1) Відповідно обладнане місце, будівля або приміщення для зберігання чого небудь (продуктів, матеріалів і т. ін.). || чого, з чого. Велика кількість яких небудь предметів, продуктів матеріалів і т. ін., зібраних і складених в одному місці …   Український тлумачний словник

  • медичний — а, е. Стос. до медицини (у 1 знач.). || Стос. до діяльності лікаря; лікарський. || Який застосовується в лікуванні; лікувальний. Медичні препарати. || у знач. ім. меди/чний, ного, ч., розм. Медичний інститут. •• Меди/чна гене/тика розділ генетики …   Український тлумачний словник

  • криміногенний — а, е. Що призводить до злочину; здатний викликати злочин. •• Криміноге/нна обстано/вка сукупність чинників, які сприяють збереженню або зростанню злочинності на певній території. Криміноге/нний чи/нник явище, яке сприяє збереженню або зростанню… …   Український тлумачний словник

  • переслідування — я, с. 1) Дія за знач. переслідувати. •• Го/нка з переслі/дуванням вид спортивних велосипедних змагань. Ка/рне переслі/дування сукупність указаних у законі дій (збирання доказів, проведення допитів, обшуків і т. ін.) для розкриття злочинів і… …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”